Αλλαγές Τιμολογίου Εργασιών για Νομικά Πρόσωπα, Ατομικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες

25 Ιανουαρίου 2016

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παρακάτω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αναφορικά με το Τιμολόγιο εργασιών Νομικών Προσώπων, Ατομικής Επιχείρησης και Ιδιωτών:

  1. Η προμήθεια για εξερχόμενα εμβάσματα προς τράπεζες σε Ελλάδα και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ProBanking ορίζεται στο 1 EUR από την 25η Ιανουαρίου 2016.
  2. Η προμήθεια για εμβάσματα σε χώρες εκτός SEPA ανέρχεται στα 45 EUR από την 25η Φεβρουαρίου 2016, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί σε ένα από τα υποκαταστήματά μας.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης