Αλλαγές Τιμολογίου Εργασιών για Νομικά Πρόσωπα, Ατομικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες

01 Ιουλίου 2016

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, οι μεταβολές στα Τιμολόγια Εργασιών για τα Νομικά Πρόσωπα και τους Ιδιώτες θα ισχύουν, ως ακολούθως:

http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Μεταβολές στο Τιμολόγιο για τα Νομικά Πρόσωπα από την 1η Ιουλίου 2016:

Στο Τιμολόγιο Εργασιών προβλέπεται, εφάπαξ δαπάνη για την υποβολή αίτησης για χορήγηση επιχειρηματικού δανείου, ως εξής:

  • http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Για συμβάσεις δανείων για ποσό μέχρι 250.000 ευρώ - 200 ευρώ
  • http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Για συμβάσεις δανείων για ποσό άνω των 250.001 ευρώ - 500 ευρώ

http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Μεταβολές στο Τιμολόγιο για τους Ιδιώτες:

Για τους τρέχοντες λογαριασμούς Ιδιωτών μέσω των οποίων διενεργείται τουλάχιστον μία συναλλαγή μηνιαίως, απαιτείται η τήρηση ελάχιστου υπολοίπου στο λογαριασμό 5 νομισματικών μονάδων, ανάλογα με το νόμισμα του λογαριασμού. Οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ ως ακολούθως:

  • http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Για νέους τρεχούμενους λογαριασμούς - από την 1η Ιουλίου 2016
  • http://www.procreditbank.bg/uploads/ContentIcons/tochka.png Για υφιστάμενους τρεχούμενους λογαριασμούς - από την 1η Αυγούστου 2016

Για λογαριασμούς που δεν παρουσιάζουν τουλάχιστον μία συναλλαγή το μήνα, απαιτείται η τήρηση ελάχιστου υπολοίπου των 500 νομισματικών μονάδων.

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης