Αλλαγές Τιμολογίου Εργασιών για Νομικά Πρόσωπα, Ατομικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες

07 Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητοί πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, οι επερχόμενες αλλαγές στα Τιμολόγια για Νομικά Πρόσωπα και για Ιδιώτες αντίστοιχα, θα τεθούν σε ισχύ από την 7η Απριλίου 2017:

 

         Το κόστος για τα εκτός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (non-SEPA) εξερχόμενα εμβάσματα σε χαρτί                                           θα αλλάξει στα ΕΥΡΩ 100.  

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης