Αλλαγή στην εκτέλεση των εισερχομένων/εξερχομένων συναλλαγών, η οποίες είναι ευθέως η μη, συνδεδεμένες με οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιδιώτες και οργανισμούς από το Ιράν

07 Δεκεμβρίου 2018

Αγαπητοί πελάτες,

H τράπεζα ProCredit Bank (Bulgaria) EAD,ως ένα υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έρχεται πάντα σε συμμόρφωση με τις διεθνείς χρηματοοικονομικές κυρώσεις και τους εμπορικούς αποκλεισμούς που εχουν τεθεί σε διαφορετικές χώρες και πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων που επίβληθηκαν εκ νέου στο Ιράν στις 05 Νοεμβρίου 2018.Για τον λόγο αυτόν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η τράπεζά μας δεν εκτελεί εισερχόμενα/εξερχόμενα εμβάσματα, τα οποία έχουνε έμμεση ή άμεση σχέση με οποιαδήποτε εμπορική ή/και επενδυτική δραστηριότητα που εμπλέκονται Ιρανοί ως φυσικά πρόσωπα και ιρανικοί οργανισμοί. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι στις 05 Νοεμβρίου του 2018  το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) επέβαλε εκ νέου περιορισμούς όσον αφορά το εμπόριο ή/και την επενδυτική δραστηριότητα με το Ιράν. Μέρος των κυρώσεων αυτών συμπεριλαμβάνει όλες τις πολυεθνικές εταιρείες,οι οποίες έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τις Ιρανικές εταιρείες, ανεξαρτήτου του γεγονότος ότι αυτές οι σχέσεις με τον Ιράν είναι έμμεσες ή με την χρήση μεσάζοντα.

 

 Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης