Αρχείο ενημέρωση πελατών

Subscribe for

Κέντρο Επικοινωνίας

2316008840

801 100 71 71 (από σταθερό τηλέφωνο)

 

Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες

31 Μαρτίου 2021

Αξιότιμοι Πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες αλλαγές στο Τιμολόγιο Νομικών και Φυσικών Προσώπων της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Κατάστημα Θεσσαλονίκης, που θα τεθούν σε ισχύ από τη 1η Απρίλιου  2021: 

 

  Η προμήθεια για πληρωμές non-SEPA σε Ευρώ μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 15 EUR

  

Με εκτίμηση,
ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Κατάστημα Θεσσαλονίκης