Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

22 Δεκεμβρίου 2017

Αγαπητοί πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επικείμενες αλλαγές σχετικά με το Τιμολόγιο Εργασιών Νομικών Προσώπων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2018:

 

 Το κόστος εξερχόμενων διεθνών συναλλαγών σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ (SEPA) μέσω ProBanking θα ανέρχεται στο ποσό των 5 ΕΥΡΩ.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης