Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

28 Μαρτίου 2018

 

Αξιότιμοι πελάτες,

Θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε ότι οι ακόλουθες τροποποιήσεις, που αφορούν στο Τιμολόγιο Εργασιών για τα τέλη αποτίμησης και επανεκτίμησης ακινήτων – παρεχόμενης ασφάλειας για χορήγηση δανείων σε Νομικά πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις, πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.

Το νέο τιμολόγιο, που καθορίζεται από το είδος του ακινήτου προς εκτίμηση, είναι διαθέσιμο παρακάτω

       Έναρξη εφαρμογής την 01.04.2018

       Νόμισμα: ΕΥΡΩ

 

 

Με εκτίμηση,

ProCreditBank(Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης