Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

31 Μαΐου 2018

Αγαπητοί πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Ιουνίου 2018 τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες αλλαγές στο Τιμολόγιο Εργασιών Νομικών Προσώπων:

     Οι χρεώσεις χορήγησης Δανείων θα διαμορφωθούν ως εξής:

 

Ποσό Δανείου σε EUR

Χρέωση σε EUR

 ≤ 200 000

200 

 200 001 – 400 000

400 

 400 001 – 600 000

600 

 600 001 – 800 000

800 

 800 001 – 1 000 000

1 000 

 1 000 001 – 3 000 000

2 000 

 > 3 000 000

3 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης