Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

04 Σεπτεμβρίου 2018

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε ότι από τις 4 Νοεμβρίου 2018, θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες αλλαγές στα Τιμολόγια Εργασιών Ιδιωτών καθώς και Νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως εξής:

1. Η χρέωση για συναλλαγές μετρητών σε τρεχούμενους λογαριασμούς Ιδιωτών Πελατών και Νομικών Προσώπων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον κάτοχο του λογαριασμού, θα είναι:

     Ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ της Τράπεζας:

     • ποσό μέχρι 1.000 ευρώ - 1 ευρώ ανά συναλλαγή

     • ποσό άνω των 1.001 ευρώ - 2 ευρώ + 0,3% επί του ποσού πλέον των 1.000 ευρώ

     Κατάθεση μετρητών σε τρεχούμενο λογαριασμό μέσω θυρίδας, ΑΤΜ, μηχάνημα κατάθεσης μετρητών:

       • ποσό μέχρι 1.000 ευρώ – χωρίς χρέωση

       • ποσό μεγαλύτερο από 1.001 ευρώ – 0,15% επί του ποσού πλέον των 1.000 ευρώ (ελάχιστη χρέωση / 1,50 ευρώ).

2. Η μηνιαία χρέωση για την χρήση του internet banking ενεργών λογαριασμών ιδιωτών ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Με τον ενεργό τρεχούμενο λογαριασμό σας, αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες και διαχειρίζεστε τα χρήματά σας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Λαμβάνετε μία δωρεάν χρεωστική κάρτα Visa, Internet banking, καθώς και έναν λογαριασμό αποταμίευσης FlexSave. Καταβάλλοντας μόνο ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, έχετε δωρεάν:

     Απεριόριστες ενδο-τραπεζικές μεταφορές μέσω Internet banking

     Απεριόριστες διατραπεζικές μεταφορές σε άλλες εγχώριες τράπεζες στην Ελλάδα μέσω Internet banking

     Καταθέσεις και αναλήψεις από  ATM της ProCredit μέχρι 1 000 ευρώ

     Πληρωμές σε δημόσιους οργανισμούς

     Πληρωμές POS εντός της χώρας και στο εξωτερικό

     Μία (1) ανάληψη από ATM άλλης τράπεζας εντός  Ελλάδας, κάθε μήνα.

 

3. Οι μεταφορές εκτός SEPA (σε ΕΥΡ εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε άλλα νομίσματα) μέσω του Internet banking  θα χρεώνονται με 15 ευρώ.

4. Το μηνιαίο τέλος συντήρησης ενός τρεχούμενου λογαριασμού επί του οποίου έχει επιβληθεί κατασχετήριο εις χείρας τρίτου θα ανέρχεται σε 75 ευρώ. 

5. Το μηνιαίο τέλος συντήρησης ενός τρεχούμενου λογαριασμού επί του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση σε περίπτωση παραλαβής προσωρινής διαταγής θα ανέρχεται σε 125 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 231600840 ή 801 100 71 71.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης