Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

10 Απριλίου 2019

Αγαπητοί πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επικείμενες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Κατάστημα Θεσσαλονίκης, που θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2019 για τους Ιδιώτες Πελάτες και για τα Νομικά Πρόσωπα:

 

Ιδιώτες Πελάτες:

 1. Συναλλαγές μετρητών στις ζώνες 24ώρης εξυπηρέτησης, 24/7:

  •  Κατάθεση μετρητών άνω των EUR 1,001 – 0.25% επί του ποσού άνω των EUR 1,000 (ελάχιστο EUR 1.5).
  •  Ανάληψη μετρητών άνω των EUR 1,001 – EUR 1 + 0.40% επί του ποσού άνω των EUR 1,000.

2. Αλλαγή/ακύρωση μεταφοράς στο εξωτερικό – EUR 50 + τα έξοδα της ανταποκρίτριας τράπεζας.

3. Παρακολούθηση εκτελεσθείσας μεταφοράς στο εξωτερικό – EUR 50 + τα έξοδα της ανταποκρίτριας τράπεζας.

 

Νομικά Πρόσωπα

4. Συναλλαγές μετρητών στις ζώνες 24ώρης εξυπηρέτησης 24/7:

  •  Καταθέσεις Μετρητών

                Έως EUR 1,000 - EUR 1.5.

                Άνω των EUR 1,001 – 0.25% επί του ποσού άνω των EUR 1,000 (ελάχιστο EUR 1.5).

  •  Αναλήψεις Μετρητών

                 Έως EUR 1,000 - EUR 1.5.

                 Άνω των EUR 1,001 - EUR 1 + 0.40% επί του ποσού άνω των EUR 1,000.

5. Αλλαγή/ Ακύρωση μεταφοράς στο εξωτερικό - EUR 50 + τα έξοδα της ανταποκρίτριας τράπεζας.

6. Παρακολούθηση εκτελεσθείσας μεταφοράς στο εξωτερικό - EUR 50 + τα έξοδα της ανταποκρίτριας τράπεζας. 

7. Συναλλαγές με αξίες έναντι εγγραφών:

  •  Παροχή συμβουλευτικής συνδρομής, χωρίς δέσμευση της τράπεζας σχετικά με ληφθείσα Ενέγγυα Πίστωση / Εγγυητική Επιστολή και Παροχή συμβουλευτικής συνδρομής μεταβολής για αύξηση του ποσού σχετικά με τις Ενέγγυες Πιστώσεις / Εγγυητικές Επιστολές – 0.10%, ελάχιστο EUR 25, μέγιστο EUR 250.
  •  Παραλαβή και αποστολή εγγράφων έναντι φορτωτικών, για πληρωμή ή/και αποδοχή – 0.25%, ελάχιστο EUR 40, μέγιστο EUR 300.
  •  Παρακολούθηση παραλαβής και αποστολής εγγράφων έναντι φορτωτικών – EUR 50.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +302316008840.

 

 

Με εκτίμηση,

 

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης