Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας αναφορικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η ProCredit Bank.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της ProCredit, ανεξαρτήτως της επιθυμητής θέσης, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση και να ολοκληρώσετε επιτυχώς το ProCredit Entry Programme. Μόνο οι υποψήφιοι για θέσεις που απαιτούν αυστηρά συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες και εμπειρία, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα.

Το ProCredit Entry Programme είναι ανοιχτό σε υποψηφίους που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να ανελιχθούν σε βάθος χρόνου μαζί με την ProCredit Bank. Καλωσορίζουμε λοιπόν υποψηφίους ανεξαρτήτως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας εντός ή εκτός του τραπεζικού τομέα.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ, όχι μόνο θα σας επιτρέψουν να μας γνωρίσετε ως ίδρυμα και ως εργοδότη, αλλά επιπρόσθετα θα σάς βοηθήσουν  να αποφασίσετε εάν η ProCredit Bank είναι ο κατάλληλος χώρος προκειμένου να επιδιώξετε  τους επαγγελματικούς σας στόχους.