Δελτίο Επιτοκίων

Το δελτίο επιτοκίων περιλαμβάνει σταθερά επιτόκια της ProCredit Bankκαι δεν περιέχει προνομιακούς όρους.

Ετήσια επιτόκια -  για τις απλές καταθέσεις

Νόμισμα Ελάχιστο υπόλοιπο  διάρκεια 12 μηνών
EUR 10 000 0.10%
USD 10 000 0.10%

Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης  - 0,00%.

 

Τρεχούμενος λογαριασμός: Επιτόκιο - 0,00%.Έλάχιστο υπόλοιπο - EUR/USD 1 000.

Όλα τα επιτόκια  είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση 365/360 μέρες.