Η ProCredit Bank Βουλγαρίας και η θυγατρική της στην Ελλάδα αποτελούν μέρος του Ομίλου τραπεζών της ProCredit, που διοικείται από την εδρεύουσα στη Φρανκφούρτη μητρική της εταιρία, ProCredit Holding. Ο Όμιλος ProCredit λειτουργεί βασιζόμενος στις βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές και σύμφωνα με τα ρυθμιστικά πρότυπα της Γερμανίας.

Τον Ιανουάριο του 2012, η Ομοσπονδιακή Οικονομική Εποπτική Αρχή της Γερμανίας (BaFin) χορήγησε στην ProCredit Holding καθεστώς «επικεφαλής εταιρίας» του Ομίλου. Η ProCredit Holding ευθύνεται για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητάς της και εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους τραπεζικούς ρυθμιστικούς κανόνες της Γερμανίας, σχετικά με τις αναφορές και τη διαχείριση κινδύνου. Επιπρόσθετα, η επικεφαλής εταιρία εξασφαλίζει τη νομική συμμόρφωση και ειδικά όσων σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνου και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της απάτης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ProCredit Ηolding αποτελεί συνεταιρική επιχείρηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κύριος μέτοχος και στρατηγικός επενδυτής της ProCredit Holding είναι η Zeitinger Invest GmbH.

 

 


Ο μόνος ιδιοκτήτης της ProCredit Bank είναι ο όμιλος

 
 

Kύριοι μέτοχοι:

 
 

Η Zeitinger Invest GmbH είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Φρανκφούρτη. Η εταιρεία προέκυψε από την Internationale Projekt Consult GmbH (IPC) το 2016 και αποτελεί τον βασικό μέτοχο και στρατηγικό επενδυτή του ομίλου ProCredit. Η Zeitinger Invest, η οποία είναι η μοναδική μέτοχος της IPC, ανήκει σε μέλη της οικογένειας Zeitinger, που πιστεύουν ακράδαντα στην ευρωπαϊκή ιδέα και στις ανθρωπιστικές της αξίες.

 

 

Η KFW είναι μια αναπτυξιακή τράπεζα μέσω της οποίας η Ομοσπονδιακή γερμανική κυβέρνηση χρηματοδοτεί επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες σε μεταβατικό στάδιο. Σκοπός της είναι να βελτιώσει την κοινωνική και οικονομική υποδομή στις χώρες αυτές και να εγκαθιδρύσει ένα σταθερό και προσιτό οικονομικό σύστημα. Η KFW είναι ο ηγέτης της υπεύθυνης και βιώσιμης χρηματοδότησης ενώ συμμετέχει και σε χρηματοοικονομικά ινστιτούτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η KFW είναι η ηγέτιδα αναπτυξιακή τράπεζα στην Γερμανία με την υψηλότερη βαθμολόγηση ΑΑΑ πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s, Standard&Poor’s και FitchRatings. 

 
         
 

 

Το ίδρυμα DOEN ιδρύθηκε το 1991 από το Ταχυδρομικό λαχείο της Ολλανδίας εκπροσωπώντας ένα εθνικό λαχείο με φιλανθρωπικό σκοπό. To ίδρυμα DOEN πιστεύει ότι η δημιουργία μιας πράσινης κοινωνίας που θα ενσωματώνει όλες τις κοινωνικές ομάδες είναι εφικτή. Για το λόγο αυτό, το ίδρυμα DOEN συνεχώς αναζητά επιχειρηματείς και οργανισμούς ικανούς να συνεισφέρουν σε αυτήν την αποστολή βοηθώντας τους να εφαρμόσουν τις πρωτοβουλίες τους, μέσω επιχορηγήσεων και επενδύσεων υπό τη μορφή συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών.

 

Η IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι o μεγαλύτερος διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός, προσανατολισμένος αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Συνεργαζόμενη με ιδιωτικούς οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες ανά την υφήλιο, η IFC αξιοποιεί τα ίδια κεφάλαια, την τεχνογνωσία και την επιρροή της για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και την προώθηση της παγκόσμιας ευημερίας. Μόνο για το έτος 2013, οι επενδύσεις της IFC έφτασαν το ποσό ρεκόρ των  25 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και τονώνοντας την παγκόσμια ανάπτυξη.
 
         
 

H BIO είναι μια επενδυτική εταιρία ιδρυθείσα το 2001 υπό την αιγίδα της Βελγικής κυβέρνησης για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων. Η ΒΙΟ υποστηρίζει χρηματοοικονομικά ινστιτούτα και επενδυτικά κεφάλαια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Διαθέτοντας κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 600 εκ ευρώ, η ΒΙΟ χρηματοδοτεί προγράμματα τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης για τους πελάτες της. Μια από τις απαιτήσεις της ΒΙΟ προς τους συνεργάτες της, είναι η εφαρμογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Η ΒΙΟ είναι μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών οργανισμών αναπτυξιακής χρηματοδότησης (EDFI). 

 

 

H FMO είναι ηολλανδική αναπτυξιακή τράπεζα που εργάζεται για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στις αναδυόμενες αγορές, επενδύοντας σε φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια. Η FMO πιστεύει ότι ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Η τράπεζα εστιάζει σε τρεις τομείς με υψηλή συνεισφορά στην ανάπτυξη - χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, ενέργεια και αγροτική επιχειρηματικότητα. Με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας 6,2 δισ.ευρώ, η FMO είναι μίααπό τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές τράπεζες της Ευρώπης.

 
         
 

Η PROPACO είναι θυγατρική εταιρεία του κρατικού Αναπτυξιακού Οργανισμού της Γαλλίας. Αποστολή της είναι η λειτουργία της ως καταλύτη στην ιδιωτική επένδυση σε αναπτυσσόμενες χώρες, με θεμελιώδη στόχο την ανάπτυξη και τη βιώσιμη εξέλιξη. Επικεντρώνεται στους  παραγωγικούς τομείς, στα χρηματοδοτικά συστήματα και στις υποδομές. Η PROPACO επενδύει σε μεγάλες αναδυόμενες αγορές και στις φτωχότερες χώρες, ενώ διατηρεί υψηλά επίπεδα κοινωνικής υπευθυνότητας και προστασίας φυσικών πόρων.

 

 

Ο ΤΙΑΑ-CREF είναι ένας αμερικάνικος οργανισμός που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό τομέα,διαχειριζόμενος ενεργητικό αξίας  άνω των 564 δισ.δολαρίων. Ο ΤΙΑΑ-CREF κατέχει ηγετικό ρόλοστους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της υγειονομικής μέριμνας. Εξυπηρετεί περίπου 4,8 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερα από 15.000 θεσμικά όργανα. Η εταιρία έχει έδρα τηΝέα Υόρκη,διαθέτοντας περισσότερα από 90 περιφερειακά γραφεία. Οι εταιρείες του ομίλου ΤΙΑΑ-CREF συγκαταλέγονται ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες των ΗΠΑ, με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης.

 


Διαβάστε περισσότερα για τη διοίκηση και τους μετόχους της ProCredit Holding για 
www.procredit-holding.com