Συμπληρωματικές λειτουργίες τραπεζικών καρτών και δυνατότητα εγκατάστασης τερματικών POS για εταιρικούς πελάτες

01 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί Πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD θα είναι διαθέσιμες για τους πελάτες από την 1η Δεκεμβρίου 2016 οι ακόλουθες νέες υπηρεσίες:

 

   Επιπλέον λειτουργικές δυνατότητες για τραπεζικές κάρτες

   Εγκατάσταση τερματικών συσκευών POS για επιχειρηματικούς πελάτες

 

Τα Τιμολόγια Εργασιών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τροποποιήθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν τις σχετικές μεταβολές και ισχύουν αμέσως, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για τις Υπηρεσίες Πληρωμών της Τράπεζας (άρθρο 6, περ. ii).

 

 

Με εκτίμηση

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Thessaloniki Branch