Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η χορήγηση δανείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ. Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους - χαμηλότερα επιτόκια, λιγότερες απαιτήσεις εξασφάλισης και τέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικώς μη επιστρεπτέα επιδότηση. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ο δικός σας Σύμβουλος Επιχειρήσεων της ProCredit Bank θα σας καθοδηγήσει, προκειμένου να επιλέξετε τον τύπο χρηματοδότησης που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Η ProCredit Bank προσφέρει επενδυτικά δάνεια, καθώς και δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος «InnovFin». Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των χρηματοδοτήσεων προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

 

Όροι χρηματοδότησης στα πλαίσια του Προγράμματος «InnovFin»Ποσό Έως 7,5 εκατ. ΕΥΡΩ
Νόμισμα ΕΥΡΩ
Επιτόκιο προνομιακά επιτόκια
Τέλη σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο για νομικά πρόσωπα της ProCredit Bank
Εξασφάλιση απαιτείται 50% λιγότερη εξασφάλιση

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «InnovFin», η ProCredit Bank προσφέρει δάνεια σε: 

  • επιχειρήσεις με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια και το εργατικό δυναμικό τους ή ο κύκλος εργασιών τους έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% σε ετήσια βάση τα τελευταία τρία (3) χρόνια,
  • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά για λιγότερο από επτά (7) χρόνια και οι δαπάνες τους για έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του συνόλου των λειτουργικών τους εξόδων,
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες επενδύσεις. (π.χ. παρουσίαση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, σημαντικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, καινοτομίες στη μορφή της οργάνωσης παραγωγής, καθώς και νέες μέθοδοι μάρκετινγκ και πρωτοποριακές ιδέες).

Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων της InnovFin παρέχει χρηματοδότηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, και τη βελτίωση των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Συναλλαγή Τελικού Αποδέκτη υποστηρίζεται από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων της InnovFin για ΜΜΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συνδράμει την υποστήριξη της χρηματοδότησης και της εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Έχετε κάποια απορία ή ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση;

Καλέστε μας στο 2316008840 με αστική χρέωση

Περισσότερο