Αρχείο ενημέρωση πελατών

Subscribe for

Κέντρο Επικοινωνίας

2316008840

801 100 71 71 (από σταθερό τηλέφωνο)

 

Αλλαγές στον Δελτίο Επιτοκίων

25 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητοί μας πελάτες,

Θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε σχετικά με τις ακόλουθες αλλαγές στο Δελτίο Επιτοκίων της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD για Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες αντίστοιχα, οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από την 01/11/2022:

 

I.               Νομικά Πρόσωπα

 

1.     Λογαριασμός FlexSave – το ετήσιο επιτόκιο μετατρέπεται σε 0,15% στο αντίστοιχο νόμισμα.

 

2.     Προθεσμιακές καταθέσεις – τα επιτόκια επί νέων/συναφθεισών μετά την 01/11/2022 προθεσμιακών καταθέσεων μετατρέπονται ως εξής:

Νόμισμα

Ελάχιστο υπόλοιπο

Διάρκεια 12 μηνών

EUR/USD

10 000

0,50%

 

Θα προσφέρονται αποκλειστικά προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 12 μηνών.

 

II.              Ιδιώτες

 

1.     Λογαριασμός FlexSave – το ετήσιο επιτόκιο μετατρέπεται σε 0,30% στο αντίστοιχο νόμισμα.

 

2.     Προθεσμιακές καταθέσεις τα επιτόκια επί νέων/συναφθεισών μετά την 01/11/2022 προθεσμιακών καταθέσεων μετατρέπονται ως εξής:

Νόμισμα

Ελάχιστο υπόλοιπο

Διάρκεια 12 μηνών

Διάρκεια 24 μηνών

Διάρκεια 36 μηνών

EUR/USD

5 000

0,75%

0,90%

1,05%

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2316008840 ή 801 100 71 71.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης