Αρχείο ενημέρωση πελατών

Subscribe for

Κέντρο Επικοινωνίας

2316008840

801 100 71 71 (από σταθερό τηλέφωνο)

 

Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα

25 Μαΐου 2021

Αγαπητοί πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επικείμενες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Κατάστημα Θεσσαλονίκης, που θα τεθούν σε ισχύ από τις 25 Μαίου 2021 για τους Ιδιώτες Πελάτες και για τα Νομικά Πρόσωπα:

             1.    Εξοδα νομικού έλεγχου & προετοιμασίας εγγράφων για εγγραφή εμπράγματης εξασφάλισης:

 - Ποσó δανεíου μέχρι EUR 250 000 - EUR 120

 - Ποσó δανεíου μεταξύ EUR 250 001 –750 000 - EUR 250

  - Ποσó δανεíου μεταξύ EUR 750 001 –1 500 000 - EUR 500

  - Ποσó δανεíου μεταξύ EUR 1 500 001 –5 000 000 - EUR 1 500

  - Άνω των EUR 5 000 001 - Κατóπιν συμφωνíας


Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης