Επενδυτικό πλάνο για την Ευρώπη - Επιπλέον 800 εκατ. Ευρώ για τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤΕ)και ο όμιλος ProCredit υποστηρίζουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις.

12 Ιουλίου 2019

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤΕ) και ο όμιλος ProCredit παρέχουν επιπλέον 800 εκατ. Ευρώ σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), παρέχοντας συνολικά 1,62 δισεκ. Ευρώ σε εταιρείες σε έντεκα χώρες.

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από το ΕΤΕ είναι τώρα διαθέσιμη μέσω των Τραπεζών του ομίλου ProCredit στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη και στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα σε μία από τις έντεκα χώρες όπου η τράπεζα έχει παρουσία (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Γερμανία , Ελλάδα, Μολδαβία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία). Μέχρι σήμερα, ο όμιλος ProCredit έχει ήδη υποστηρίξει περίπου 2.000 καινοτόμες ΜΜΕ, κυρίως στους κλάδους της βιομηχανίας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ενώ πολλές ακόμα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι συμφωνίες αυτές υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας InnovFin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». Η πρωτοβουλία InnovFin επιτρέπει στις συμμετέχουσες Τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες με τη στήριξη εγγύησης που παρέχεται από το ΕΤΕ. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν στις χώρες μέλη της ΕΕ  πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, γνωστό και ως "Σχέδιο Juncker".

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, υπεύθυνος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: "Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση των 820 εκατομμυρίων ευρώ σε ΜΜΕ σε έντεκα χώρες, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η ProCredit διπλασιάζουν την οικονομική τους υποστήριξη, δηλαδή 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες. Αυτό το συνεχιζόμενο και αυξανόμενο επίπεδο στήριξης από την ΕΕ θα κάνει αισθητή διαφορά σε χιλιάδες ανθρώπους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που χρειάζονται χρηματοδότηση, προσθέτοντάς τους στις 2.000 ΜΜΕ που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα’’.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: ‘Είμαστε ευχαριστημένοι που οι συμφωνίες εγγύησης της InnovFin για τις ΜΜΕ με τις Τράπεζες του ομίλου ProCredit αποφέρουν τόσο θετικά αποτελέσματα. Η ισχυρή παρουσία του δικτύου διανομής της ProCredit, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της στον τομέα της δανειοδότησης των ΜΜΕ, διασφαλίζει ότι τα δάνεια που υποστηρίζονται από την ΕΚ μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως στις έντεκα χώρες. Οι συναλλαγές αυτές θα βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή τη εξασφαλισμένη από την ΕΕ χρηματοδότηση, προκειμένου να προωθηθεί ένα πρόγραμμα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη".

Ο Δρ. Claus-Peter Zeitinger, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ProCredit Holding πρόσθεσε: "Η επέκταση της συμφωνίας μας είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τον όμιλό μας. Δείχνει στους πελάτες μας ότι οι επενδύσεις καινοτόμων ΜΜΕ στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται από την ΕΕ και αποδεικνύει επίσης ότι η αναπτυξιακή συμβολή των Τραπεζών του ομίλου ProCredit στις χώρες δραστηριότητας τους αναγνωρίζεται από την ΕΕ.

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κύρια αποστολή του είναι να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης, βοηθώντας τους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν συγκεκριμένα σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στον ρόλο αυτό, το ΕΤΕ ενθαρρύνει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του ΕΤΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ διατίθενται εδώ.

 

Σχετικά με τον όμιλο ProCredit

Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA, με έδρα τη Φρανκφούρτη, Γερμανία, είναι η μητρική εταιρεία του διεθνούς ομίλου ProCredit, η οποία αποτελείται από τράπεζες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και των οποίων η επιχειρησιακή εστίαση είναι στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη. Επιπροσθέτως, σε αυτόν τον γεωγραφικό προσανατολισμό, ο Όμιλος ProCredit έχει επίσης παρουσία στην Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην πρωτογενή αγορά του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης. Οι βασικοί μέτοχοι της ProCredit Holding AG & Co. KGaA περιλαμβάνουν τους στρατηγικούς επενδυτές Zeitinger Invest και ProCredit Staff Invest (περιλαμβάνοντας τα επενδυτικά οχήματα για το προσωπικό της ProCredit), την Dutch DOEN Participaties BV, την Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW και το IFC (μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). Η μητρική εταιρεία σύμφωνα με τη Γερμανική Τραπεζική Πράξη, η ProCredit Holding AG & Co. KGaA, εποπτεύεται σε ενοποιημένο επίπεδο από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) και τη Γερμανική Bundesbank. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης στο www.procredit-holding.com.

 

Σχετικά με το Σχέδιο Γιούνκερ

Το Επενδυτικό Πλάνο για την Ευρώπη, το επονομαζόμενο “Σχέδιο Γιούνκερ”,  είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εστιάζει στην ώθηση των επενδύσεων να παραγάγουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, κάνοντας εξυπνότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων, αφαιρώντας εμπόδια στις επενδύσεις και παρέχοντας ορατότητα και τεχνική βοήθεια στα επιχειρηματικά έργα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο κεντρικός πυλώνας του Σχεδίου Γιούνκερ. Παρέχει μια εξασφάλιση στις πρώτες ζημιές, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύει σε περισσότερα, συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Τα έργα και οι συμφωνίες που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση υπό το ΕΤΣΕ, μέχρι στιγμής αναμένεται να κινητοποιήσουν περίπου 40 δις Ευρώ σε επενδύσεις και να υποστηρίξουν περίπου 952.000 ΜΜΕ στα 28 Κράτη – Μέλη.

  

Σχετικά με το InnovFin

Η διευκόλυνση InnovFin SME Guarantee Facility καθιερώθηκε υπό την “Χρηματοδότηση InnovFin της Ε.Ε. για Καινοτόμους”, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύχθηκε υπό το Horizon 2020, το Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Παρέχει εξασφαλίσει και αντεγγυήσεις για χρηματοδότηση χρέους μεταξύ 25.000 Ευρώ και 7,5 εκατομμυρίων Ευρώ, προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με λιγότερους από 500 εργαζομένους). Η διευκόλυνση διαχειρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και παρέχεται μέσω χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων – τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -  στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. και στις Συνεργαζόμενες Χώρες. Υπό αυτή τη διευκόλυνση, οι χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι εξασφαλίζονται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έναντι ενός μέρους των απωλειών τους, προερχόμενων από την χρηματοδότηση χρέους που καλύπτονται υπό τη διευκόλυνση.