Αρχείο ενημέρωση πελατών

Subscribe for

Κέντρο Επικοινωνίας

2316008840

801 100 71 71 (από σταθερό τηλέφωνο)

 

Επιτόκια δανείων

15 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητοί πελάτες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνάμει της από 15/09/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ProCredit (Bulgaria) EAD, κατά τον καθορισμό του επιτοκίου στο πλαίσιο κάθε δανειακής σύμβασης, η τράπεζα λαμβάνει ως τιμή αναφοράς το EURIBOR 0%.   

Με εκτίμηση, 
ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -  Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης