Η ProCredit Bank υποστηρίζει την Ώρα της Γης 2019

27 Μαρτίου 2019

Η ProCredit Bank θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα WWF για ένα ακόμη έτος, κλείνοντας κάθε διαφημιστικό φωτισμό και φωτισμό των προσόψεων σε όλες τις τοποθεσίες.

Η ProCredit Bank επιδιώκει τον μόνιμο περιορισμό τόσο του δικού της περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και εκείνου των πελατών της. Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση, η τράπεζα εργάζεται διαρκώς προκειμένου να αυξήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών της, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, εφαρμόζοντας συνεπή και βιώσιμα μέτρα.