Η ProCredit Holding δημοσιεύει περίληψη της Έκθεση Επιπτώσεων Ομίλου για το 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες GRI

20 Ιουνίου 2019

Η Έκθεση Επιπτώσεων του Ομίλου για το 2018 παρέχει πληροφορίες για τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου ProCredit. Οι αναφορές της Παγκόσµιας Πρωτοβουλίας (Global Reporting Initiative — GRI) είναι διεθνή ανεξάρτητα πρότυπα που «βοηθούν τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς να κατανοήσουν και να κοινοποιήσουν τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων σε κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας»[1].

Βάσει της πολιτικής και της πρακτικής μας,απευθυνόμαστε σε πολλούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Στην Έκθεση Επιπτώσεων αναφερθήκαμε στους επτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους οποίους συνεισφέρουμε τα μέγιστα και αυτοί είναι:

              
Ακόμη, θεωρούμε ότι οι τρεις κύριοι στόχοι που έχει θέσει ο όμιλος μας για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια ως τους πιο σημαντικούς για την επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με τη βιωσιμότητα:

Ένα σύντομο ενημερωτικό δελτίο 2 σελίδων σχετικά με την Έκθεση Επιπτώσεων και βασικά στοιχεία για τη ProCredit Bank Βουλγαρίας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.procreditbank.gr/uploads/news/GRI/Newsletter_impact_report_PCB_Bulgaria_EN.pdf

Η πλήρης έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της ProCredit Holding στη διεύθυνση https://www.procredit-holding.com/wp-content/uploads/2019/03/ProCredit_Impact_Report_2018_L.pdf