Λογαριασμοί

  • Οι λογαριασμοί όψεος είναι κατάλληλοι για απλές καθημερίνες τραπεζικές υπηρεσίες όπως εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές.

  • Ο Λογαριασμός FlexSave σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις καταθέσεις σας ανεξάρτητα, μέσω του τρεχούμενου λογαριασμού σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας ProCredit – ProB@nking.