Οι Πελάτες μας

Η ProCredit Bank εστιάζει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες των οποίων υποστηρίζει και αναλύει με έναν απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με απόλυτα διαφανείς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς «κρυφές» χρεώσεις και προμήθειες. Παράλληλα με τη δανειοδοτική μας δραστηριότητα, επιθυμούμε να είμαστε η «οικογενειακή τράπεζα» για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται χρηματοδότηση ή όχι. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας. Οι αφοσιωμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων της τράπεζάς μας αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο έτσι ώστε να κατανοήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας, και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες. Αυτό υπογραμμίζει την υπεύθυνη προσέγγισή μας στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη των πελατών στο πρόσωπό μας.