Οι περιοχές Self-Service

Οι περιοχές Self-Service παρέχουν στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πιο διαδεδομένη τραπεζική υπηρεσία – ακόμα και εκτός ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας.

Στο δίκτυο περιοχών Self-Service διατίθενται μία σειρά από αυτόματα μηχανήματα. Μέσω αυτών, οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους, καθώς και να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη τόσο στους ιδιώτες, όσο και στους επιχειρηματίες πελάτες μας.

Οι περιοχές Self-Service λειτουργούν όλο το 24ωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, και είναι προσβάσιμες με τη χρήση της κάρτας σας.