Δελτίο Επιτοκίων

Το δελτίο επιτοκίων περιλαμβάνει σταθερά επιτόκια της ProCredit Bank και δεν περιέχει προνομιακούς όρους.

Ετήσια επιτόκια -  για τις απλές καταθέσεις

Νόμισμα Ελάχιστο υπόλοιπο  διάρκεια 12 μηνών διάρκεια 18 μηνών διάρκεια 24 μηνών διάρκεια 36 μηνών
EUR/USD 10 000 0.10% 0.15%  0.20%   0.25%

Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης  - 0,00%.

 

Τρεχούμενος λογαριασμός: Επιτόκιο - 0,00%.Έλάχιστο υπόλοιπο - EUR/USD 1 000.

Όλα τα επιτόκια  είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση 365/360 μέρες.

Τα επιτόκια για εταιρείες με υπόλοιπο άνω των 100 000 ευρώ στους λογαριασμούς τους (τρεχούμενοι λογαριασμοί / προθεσμιακοί / FlexSave) διαπραγματεύονται μεμονωμένα.