ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2316008840

Αποταμιευτικός Λογαριασμός

Αποταμιευτικός Λογαριασμός

  • Επιτόκιο έως 1.05%
  • Χωρίς έξοδα διαχείρισης
  • 100% ασφάλεια για τις αποταμιεύσεις σας

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ

* Това поле е задължително

* Това поле е задължително

* Това поле е задължително

* Това поле е задължително

* Това поле е задължително

Προθεσμιακές καταθέσεις

12 μηνών

Λεπτομέρειες:

Νόμισμα USD, EUR
Ελάχιστο ποσό 5 000 
Επιτόκιο 0.75%

 

24 μηνών

Λεπτομέρειες:

Νόμισμα USD, EUR
Ελάχιστο ποσό 5 000 
Επιτόκιο 0.90%

 

36 μηνών

Λεπτομέρειες:

Νόμισμα USD, EUR
Ελάχιστο ποσό 5 000 
Επιτόκιο 1.05%

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Γιατί να αποταμιεύσετε στην ProCredit Bank;

 

Η ProCredit Bank είναι μια γερμανική τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από 8 χρόνια.

 

Τα επιτόκια που προσφέρουμε είναι από τα καλύτερα της αγοράς και παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια της κατάθεσής σας.

 

Το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού και η κατάθεση κεφαλαίων γίνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε την Τράπεζα.

 

Καταβάλλουμε στον τρεχούμενο λογαριασμό σας τους τόκους που έχουν συσσωρευτεί στον καταθετικό σας σε μηνιαία βάση.

Συχνές Ερωτήσεις

Για νέους πελάτες:

Μπορείτε να ανοίξετε έναν προθεσμιακό λογαριασμό γρήγορα, ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα. Σημειώστε ότι όλοι οι λογαριασμοί καταθέσεων συνδέονται με έναν τρεχούμενο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλονται οι δεδουλευμένοι τόκοι.

Η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας κάνει μερικές γρήγορες ερωτήσεις. Οι αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμού υπογράφονται εξ αποστάσεως μέσω gov.gr ή ΚΕΠ. Τέλος, με το άνοιγμα ενός τρεχούμενου λογαριασμού, μπορείτε να ανοίξετε το λογαριασμό Προθεσμιακής Κατάθεσης μέσω internet banking.

Επιλέξτε τον προθεσμιακό λογαριασμό και το νόμισμα που σας ταιριάζει.

Το επόμενο βήμα είναι να μεταφέρετε το ποσό που επιθυμείτε από το νέο τρεχούμενο λογαριασμό σας στον προθεσμιακό. Η προθεσμία ξεκινά την ημέρα που θα μεταφερθεί το ποσό στον λογαριασμό.

 

Για υφιστάμενους πελάτες της ProCredit Bank:

Αν είστε ήδη πελάτης της τράπεζας, μπορείτε να ανοίξετε έναν προθεσμιακό λογαριασμό μέσω της πλατφόρμας Prob@anking,  στο Μενού Λογαριασμοί & Αποταμίευση, Επιλογή + Νέα Κατάθεση

Η πίστωση του λογαριασμού γίνεται μέσω εμβάσματος από προσωπικό σας ιδιωτικό λογαριασμό σε ελληνική ή άλλη τράπεζα κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν υπάρχει χρέωση για εισερχόμενα εμβάσματα στην ProCredit Bank.

Στον προθεσμιακό λογαριασμό, οι τόκοι σωρεύονται σε μηνιαία βάση από την ημερομηνία του ανοίγματος. Καταβάλλουμε στον τρεχούμενο λογαριασμό σας τους τόκους μετά την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές προθεσμιακές καταθέσεις με διαφορετικές λήξεις και ποσά.

Κατά τη λήξη, η κατάθεση θα ανανεώνεται αυτόματα για διάρκεια ίση με την αρχικά συμφωνηθείσα, το επιτόκιο και τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ανανέωσής της σύμφωνα με το Δελτίο Επιτοκίων της ProCredit Bank.