Προστασία διαδικτυακών πληρωμών

Προστασία πληρωμών μέσω Διαδικτύου

Όλες οι κάρτες που εκδίδονται από την τράπεζα της ProCredit (Βουλγαρία) εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα «Verified by Visa», το οποίο αυξάνει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το λογότυπο «Verified by Visa» θα εμφανίζεται στους δικτυακούς τόπους στους οποίους  συμμετέχουν οι έμποροι λιανικής. Αυτές οι ιστοσελίδες θα ζητούν από τους πελάτες πρόσθετους κωδικούς πρόσβασης που θα πρέπει να εισάγονται κατά τη διάρκεια πληρωμών μέσω Διαδικτύου.

Για τους εμπόρους διαδικτύου που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Verify by Visa», δεν θα απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης.

Όλες οι κάρτες προστατεύονται με 2 κωδικούς πρόσβασης:

Ο πρώτος κωδικός πρόσβασης είναι στατικός και δημιουργείται αυτόματα κατά την αίτηση μιας νέας κάρτας. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην επιστολή Καλωσορίσματος που το συνοδεύει.

Ο δεύτερος κωδικός πρόσβασης είναι δυναμικός. Έρχεται μέσω SMS.

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες:

Κατάλληλο για Όλες τις κάρτες που έχουν εκδοθεί από την τράπεζα της ProCredit (Βουλγαρία).
Κωδικός

Οι πληρωμές θα επαληθεύονται με 2 κωδικούς πρόσβασης:

 - Στατικός (σταθερός) κωδικός - δημιουργείται αυτόματα όπως περιγράφεται στην επιστολή καλωσορίσματος.

 - Δυναμικός (μίας χρήσης) κωδικός - μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη πληρωμή που ζητήθηκε.

Σκοπός Αύξηση της ασφάλειας συναλλαγών μέσω Διαδικτύου με κάρτα.
Έξοδα Παρακαλούμε συμβουλέψου το Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας