Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

31.01.2023

Νόμισμα
Αγορά
Πώληση

GBP

0.900300

0.863500

USD

1.098000

1.067900

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

31.01.2023