Όλα τα υποκαταστήματα

Πόλη

Επιλογές

  

 

Εκτός ωραρίου εργασίας, οι περιοχές Self-Service παρέχουν  στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις τραπεζικές υπηρεσίες όλο το 24ωρο.

 

Η περιοχή Self-Service 24/7 zone είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο με την τραπεζική σας κάρτα.