Η ProCredit Bank Βουλγαρίας  και η θυγατρική της στην Ελλάδα είναι 100% ιδιοκτησία της εταιρίας ProCredit Holding AG & Co. KGaA η οποία εδρεύει στην Φρανκφούρτη στην Γερμανία. Αυτή είναι η μητρική εταιρία του αναπτυξιακού ομίλου ProCredit, ο οποίος αποτελείται από εμπορικές τράπεζες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εκτός από την επιχειρησιακή εστίασή του ομίλου στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, ο όμιλος ProCredit δραστηριοποιείται επίσης στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο τμήμα Prime Standard του χρηματιστηρίου αξιών της Φρανκφούρτης. Οι ακρογωνιαίοι μέτοχοι της ProCredit Holding AG & Co. KGaA περιλαμβάνουν τους στρατηγικούς επενδυτές Zeitinger Invest και ProCredit Staff Invest (το επενδυτικό όχημα για το προσωπικό της ProCredit), την ολλανδική DOEN Participaties BV, την αναπτυξιακή τράπεζα KfW και το IFC (μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). Η μητρική εταιρία, ProCredit Holding AG & Co. KgaA τελεί υπό καθεστώς «επικεφαλής εταιρίας», σύμφωνα με την Γερμανική Τραπεζική Νομοθεσία και εποπτεύεται σε ενοποιημένο επίπεδο από την Ομοσπονδιακή Οικονομική Εποπτική Αρχή της Γερμανίας  (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) και τη γερμανική Bundesbank.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μητρική εταιρία ProCredit Holding: https://www.procredit-holding.com/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους της μητρικής εταιρίας ProCredit Holding: https://www.procredit-holding.com/about-us/procredit-holding-role/shareholders/