Παράνομη δραστηριότητα μέσω ανακοίνωσης για διαμεσολάβηση στη διαδικασία χρηματοδότησης από την τράπεζα ProCredit

29 Ιανουαρίου 2020

Αγαπητοί πελάτες


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διαπιστώσαμε μια απόπειρα εξαπάτησης σχετικά  με την παροχή διαμεσολάβησης από φυσικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι εκπρόσωπος της τράπεζας ProCredit και παρέχει παράνομες και παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα. Η διαπιστωθείσα παράνομη δραστηριότητα πραγματοποιείται ως εξής: ένα άτομο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στην τράπεζα ProCredit καλείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει να καταβάλει τα έξοδα για την υποβολή αίτησης δανείου σε λογαριασμό που παρέχεται από τον «ψευδή εκπρόσωπο» καθώς και προσωπικά έγγραφα που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τράπεζα ProCredit δε συνεργάζεται με μεσάζοντες/εκπροσώπους για την παροχή των υπηρεσιών της. Κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, ο πελάτης πρέπει πάντα να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα μας και να συναντήσει έναν επιχειρηματικό σύμβουλο με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την χορήγηση δανείου κατατίθενται και χρεώνονται στη συνέχεια σε λογαριασμό της τράπεζας, εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει ληφθεί αυτοπροσώπως από έναν επιχειρηματικο σύμβουλο σε ένα από τα καταστήματα της τράπεζας.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης