Δελτίο Επιτοκίων

Για-καταθεσεις και λογαριασμους

Ετήσια επιτόκια -  για τις απλές καταθέσεις

Νόμισμα Ελάχιστο υπόλοιπο  διάρκεια 12 μηνών
EUR/USD 10 000 0.50%

Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης  - 0,00%.

Τρεχούμενος λογαριασμός: Επιτόκιο - 0,00%.Έλάχιστο υπόλοιπο - EUR/USD 1.000.

Όλα τα επιτόκια  είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση 365/360 μέρες.

Τα επιτόκια για εταιρείες με υπόλοιπο άνω των 100.000 ευρώ στους λογαριασμούς τους (τρεχούμενοι λογαριασμοί / προθεσμιακοί / FlexSave) διαπραγματεύονται μεμονωμένα.